Onze diensten

monumenten

Vergunning nodig?

Kosten vergunning

Bouwkosten

monumenten

Gemeentelijke procedure

Vergunning nodig?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeentelijke procedure, monumenten omgevingsvergunning.

 

De gemeente toetst de omgevingsvergunning voor een erker op de volgende elementen:

         Het bestemmingsplan;

         Het bouwbesluit;

         De bouwverordening;

         De monumentenwet;

         De welstandsnota.

 

Rijksmonumenten

Voor rijksmonumenten geldt een uitgebreide procedure.

De besluitvorming vindt plaats binnen 26 weken. Deze periode mag met maximaal 6 weken verlengd worden bij ingewikkelde of omstreden onderwerpen.

Het ontwerpbesluit wordt daarna 6 weken ter inzage gelegd

Als de beslistermijn wordt overschreden dan wordt er geen 'vergunning van rechtswege' afgegeven.

Een aanvraag voor een vergunning doet u bij voorkeur digitaal. Het blijft ook mogelijk om een papieren aanvraag in te dienen.
 

Gemeentelijke en provinciale monumenten

Voor gemeentelijke en provinciale monumenten geldt de reguliere voorbereidingsprocedure van 8 weken.

Deze periode mag met maximaal 6 weken verlengd worden bij ingewikkelde of omstreden onderwerpen.

Het ontwerpbesluit hoeft niet ter inzage worden gelegd.

Als de beslistermijn wordt overschreden dan wordt de vergunning van rechtswege afgegeven.

Een aanvraag voor een vergunning doet u bij voorkeur digitaal. Het blijft ook mogelijk om een papieren aanvraag in te dienen.

 

Heeft u vragen over een gemeente procedure, neemt u dan contact met ons op.

 

                                 info@envastgoedadvies.nl        l        tel: 075 888 0383        l       Bordwalserstraat 6, 1531 RK Wormer

                                                                       EN Vastgoed advies, copyright  2011                 

Rijksmonument

monument

 Monumenten