Onze diensten

dakkapel

Vergunning nodig?

Kosten vergunning

Bouwkosten

dakkapel

Gemeentelijke procedure

Vergunning nodig?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure gemeente dakkapel/ dakkapellen

 

 

De gemeente toetst de omgevingsvergunning voor een dakkapel/ dakkapellen op de volgende elementen:

         Het bestemmingsplan;

         De welstandsnota;

         De monumentenwet;

         De bouwverordening;

         Het bouwbesluit.

 

 

Complete vergunning termijnen gemeente dakkapel/ dakkapellen:

Binnen de omgevingsvergunning gelden twee termijnen waarbinnen het bevoegd gezag een beslissing moet nemen over de aanvraag:

         Eenvoudige aanvragen verlopen via de reguliere procedure in maximaal acht weken. Binnen die acht weken kan het bevoegd gezag beslissen om de termijn eenmalig met zes weken te verlengen.

 

Het bevoegd gezag kan ook besluiten om de beslissing aan te houden. De aanvraag komt dan in de status 'Aanhouden beslissing'. De beslistermijn wordt in dat geval voor onbepaalde tijd opgeschort.

 

Aanvulling indienen

Als aan de aanvraag iets ontbreekt of niet klopt, kan het bevoegd gezag vragen om een aanvulling. De aanvraag komt dan in de status 'Aanvulling gevraagd' en de beslistermijn wordt opgeschort. Het bevoegd gezag brengt u op de hoogte van de aanvullingstermijn. De beslistermijn gaat weer lopen wanneer u de aanvulling indient of wanneer de aanvullingstermijn verloopt.

 

 

Heeft u vragen over een gemeente procedure, neemt u dan contact met ons op.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trefwoorden:

Gemeentelijke procedure vergunning dakkapel dakkapellen

                                 info@envastgoedadvies.nl        l        tel: 075 888 0383        l       Bordwalserstraat 6, 1531 RK Wormer

                                                                       EN Vastgoed advies, copyright  2011                 

Dakkapel/

dakkapellen

 Dakkapel/ dakkapellen