Onze diensten

dakkapel

Vergunning nodig?

Kosten vergunning

Bouwkosten

dakkapel

Gemeentelijke procedure

Vergunning nodig?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u een vergunning nodig voor een dakkapel/ dakkapellen?

 

In vele gevallen heeft u een vergunning nodig voor een dakkapel/ dakkapellen. Dit is na te gaan op omgevingsvergunning check . Echter wordt er in veel gevallen, na invullen van de vragen, vermeld dat er voor een dakkapel, geen vergunning nodig is. U kunt hier niet altijd vanuit gaan, omdat elke gemeente een ander beleid, bestemmingsplan, bouwverordening, welstand niveau hanteert. Wanneer u twijfelt of u een vergunning nodig heeft voor uw dakkapel, kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen, om een helder beeld te krijgen voor de door u gewenste dakkapel.

 

Hieronder vind u de vragenlijst van VROM om te zien of u een vergunning nodig heeft:

 

Een dakkapel geeft uw zolder licht en ruimte en schept daarmee mogelijkheden voor een extra kamer. Het plaatsen van zon dakkapel kan echter niet zomaar. Om de veiligheid van uzelf en van omwonenden te waarborgen en omdat rekening gehouden moet worden met inpassing in de omgeving, worden hieraan

wel enkele voorwaarden gesteld. In sommige gevallen is daar een omgevingsvergunning voor nodig, in andere gevallen niet. In deze tekst leest u meer over de voorwaarden voor vergunningvrij en vergunningplichtig plaatsen van dakkapellen.

 

De voor- en achterkantbenadering

Belangrijk is waar u de dakkapel wilt plaatsen. In de regel geldt dat alles wat grenst aan openbaar toegankelijk gebied (de weg, openbaar groen of water), zoals de voorkant en bij hoekwoningen de zijkant van de woning, een grotere invloed heeft op de directe omgeving dan bouwwerken die aan de achterkant worden gebouwd. Daarom mag een dakkapel aan de voorkant en zijkant van de woning meestal niet zonder omgevingsvergunning worden gebouwd.

 

Geen omgevingsvergunning voor het bouwen nodig

Voor het vergunningvrij mogen plaatsen van een dakkapel gelden de volgende voorwaarden:

1. de dakkapel wordt op het achterdakvlak of op een zijdakvlak gebouwd; dit zijdakvlak mag echter niet naar openbaar toegankelijk gebied (de weg, groen) gekeerd zijn;

2. de dakkapel heeft een plat dak;

3. de dakkapel is, gemeten vanaf de voet van de dakkapel, niet hoger dan 1,75 meter;

4. de onderkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter, maar minder dan 1 meter boven de dakvoet1;

5. de bovenkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter onder de daknok2;

6. de zijkanten liggen meer dan 0,5 meter van de zijkanten van het dakvlak3;

7. de dakkapel mag niet gebouwd worden op een tijdelijke woning of woongebouw, zoals een woonkeet, of op een woonwagen; de dakkapel mag ook niet op een vakantiehuisje of een andere woning of woongebouw, dat niet permanent mag worden bewoond, vergunningvrij worden geplaatst;

8. de dakkapel mag niet gebouwd worden op een monument of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht.

Een dakkapel die voldoet aan de in bovenstaande tekening gegeven afmetingen mag zonder omgevingsvergunning geplaatst worden.

 

 

Alleen als voldaan wordt aan alle genoemde voorwaarden mag u de dakkapel zonder vergunning plaatsen. Deze voorwaarden gelden ook als u zonder omgevingsvergunning iets wilt veranderen aan een bestaande dakkapel. Vergunningvrij bouwen is niet toegestaan op, aan of bij een bouwwerk dat illegaal gebouwd is of gebruikt wordt.

 

Een dakkapel aan de voorzijde

In een aantal gevallen mag een dakkapel ook aan de voorkant of op een dak dat naar het openbaar gebied gekeerd is zonder vergunning worden geplaatst. De dakkapel moet dan in ieder geval voldoen aan de voorwaarden 2 tot en met 6. Daarnaast moet het bestemmingsplan een dakkapel aan de voorkant toestaan en mogen er geen welstandseisen gelden. Uw gemeente kan u informeren of dat bij u het geval is.

 

Ga zelf na of u zonder omgevingsvergunning mag bouwen

Wilt u een dakkapel plaatsen? Doorloop de stappen uit het schema om na te gaan of u wel of geen omgevingsvergunning nodig heeft. Uw gemeente kan u informeren over de welstandseisen die voor uw locatie gelden.

 

Vergunningvrij, maar niet regelvrij

Voldoet uw bouwplan aan de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen, dan kunt u zonder omgevingsvergunning bouwen. De planologische regels uit bijvoorbeeld het bestemmingsplan en redelijke eisen van welstand uit de gemeentelijke welstandsnota zijn in dat geval niet van toepassing. Het Bouwbesluit (met onder meer regels voor veiligheid en gezondheid) en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek gelden echter wel. Als u gaat (ver)bouwen moet u er zelf voor zorgen dat u aan deze regels voldoet.

 

 

 

                                 info@envastgoedadvies.nl        l        tel: 075 888 0383        l       Bordwalserstraat 6, 1531 RK Wormer

                                                                       EN Vastgoed advies, copyright  2011                 

Dakkapel/

dakkapellen

 Dakkapel/ dakkapellen