Onze diensten

Aanbouw

Vergunning nodig?

Kosten vergunning

Bouwkosten

aanbouw

Gemeentelijke procedure

Vergunning nodig?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u een vergunning nodig voor een aanbouw/ uitbouw?

 

In vele gevallen heeft u een vergunning nodig voor een aanbouw of uitbouw. Dit is na te gaan op omgevingsvergunning check . Echter wordt er in veel gevallen, na invullen van de vragen, vermeld dat er voor een aanbouw of uitbouw van max. 2,5 meter, geen vergunning nodig is. U kunt hier niet altijd vanuit gaan, omdat elke gemeente een ander beleid, bestemmingsplan, bouwverordening, welstandsniveau hanteert. Wanneer u twijfelt of u een vergunning nodig heeft voor uw aanbouw/uitbouw, kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen, om een helder beeld te krijgen voor de door u gewenste aanbouw/ uitbouw.

 

Hieronder vind u de vragenlijst van VROM om te zien of u een vergunning nodig heeft:

 

Geen omgevingsvergunning voor het bouwen nodig, als uw bijbehorende bouwwerk aan de volgende voorwaarden voldoet, mag u het zonder omgevingsvergunning bouwen (vergunning vrij):

1.       Binnen de 2,5 meter zone is de hoogte:

a.        maximaal 4 meter1,

b.       maximaal 0,3 meter boven de vloer van de eerste verdieping van uw woning en

c.        niet hoger dan het hoofdgebouw waar u tegenaan bouwt.

2.       Buiten de 2,5 meter zone gelden de volgende voorwaarden:

a.        de hoogte is maximaal 3 meter1,

b.       de totale aan vergunningvrij toegestane oppervlakte van (nieuwe en bestaande) bijbehorende bouwwerken buiten de 2,5 meter zone bedraagt niet meer dan 30 m2,

c.        de strook binnen 1 meter van een naburig erf mag voor maximaal 10 m2 bebouwd worden,

d.       het bijbehorende bouwwerk mag alleen bedoeld zijn voor ondergeschikt gebruik. Dit wil zeggen dat u de bijbehorende bouwwerken niet mag gebruiken als slaap- of woonkamer, keuken en dergelijke. Een bijbehorend bouwwerk buiten de 2,5 meter zone mag alleen gebruikt worden als bijvoorbeeld garage, bijkeuken, atelier, tuinhuisje, (fietsen)berging of hobbyruimte.

3.       De afstand tussen het bijbehorende bouwwerk en het openbaar toegankelijk gebied is minimaal 1 meter. Deze eis is alleen van toepassing als er welstandseisen gelden voor uw locatie. Uw gemeente kan u hier meer over vertellen;

4.       Het bijbehorende bouwwerk mag niet voorzien zijn van een dakterras, balkon of andere niet op de begane grond gelegen buitenruimte;

5.       Het bouwen van het bijbehorende bouwwerk mag niet tot gevolg hebben dat het achtererfgebied (het zij- en achtererf ) waarop u bouwt, voor meer dan de helft is volgebouwd;

6.       Het bijbehorende bouwwerk mag niet gebouwd worden aan of bij een woonwagen, een tijdelijk hoofdgebouw of een recreatiewoning;

7.       Het bijbehorende bouwwerk mag niet gebouwd worden aan of bij een monument of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht.

 

Als er door de bouw van een bijbehorend bouwwerk een ruimte ontstaat die de 2,5 meter zone overschrijdt, dan geldt voor die gehele ruimte de eis van een ondergeschikt gebruik. Alleen als de ruimte binnen of ter hoogte van de 2,5 meter zone wordt afgescheiden met een scheidingsconstructie (muur of pui), kan de ruimte gebruikt worden voor de uitbreiding van de primaire functie van het hoofdgebouw, bijvoorbeeld als woonkamer.

 

            

Aanbouw/ uitbouw binnen de 2,5 meter zone                                                                 Aanbouw/ uitbouw buiten de 2,5 meter zone

 

 

                                 info@envastgoedadvies.nl        l        tel: 075 888 0383        l       Bordwalserstraat 6, 1531 RK Wormer

                                                                       EN Vastgoed advies, copyright  2011                 

Aanbouw/

uitbouw

 Aanbouw / uitbouw